Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

Directorate of External Information

Xem cỡ chữ

Address: No 7 Yet Kieu St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi 
Tel: 84.4.37676666
Fax: 84.4.37675959
 
Director General:
Mr. Le Van Nghiem
Tel: 84.4.37676868
 
Deputy Director General:
Mr. Dang Anh Tuan
Tel: 84.4.37676688

Lượt truy cập: 736

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)