Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THỐNG KÊ

Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương

09/12/2013 13:57 CH Xem cỡ chữ

 

Lao động “Làm công ăn lương” trong phân tích dưới đây là những người có việc làm thuộc loại “Việc làm được trả công”, tức là những người được các tổ chức, cá nhân khác thuê theo hợp đồng (hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, v.v..) để thực hiện một hay một loạt các công việc nhằm đạt được mục đích của tổ chức, cá nhân đó và được tổ chức, cá nhân đó trả thù lao dưới dạng tiền lương, tiền công hoặc hiện vật. (Nguồn: Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra lao động - việc làm 2011, Tổng cục Thống kê). Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương là 2,926 triệu đồng, trong đó, Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai nơi có thu nhập cao nhất, khu vực thành thị có mức thu nhập cao hơn nông thôn. Ở tất cả các vùng kinh tế - xã hội, mức thu nhập của nam đều cao hơn nữ (Xem phụ lục 6).
 
Hình 6: Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương năm 2011 chia theo giới tính và thành thị/nông thôn
Đơn vị tính: triệu đồng
 
image011.jpg
 
Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động - Việc làm 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục Thống kê

Lượt truy cập: 3418

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )