Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điều khiển phương tiện thủy nội địa

03/09/2014 16:05 CH Xem cỡ chữ

 

Căn cứ Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 về việc Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tău thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.


- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (Hệ cao đẳng nghề)

- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA (Hệ Trung cấp nghề)

Lượt truy cập: 2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)