Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp 2014

Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT thông báo (theo công văn số 231/QLDN ngày 24/11/2015):
 

- Báo cáo giám sát tài chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2014:

   Công văn 1657/BTTTT-QLDN ngày 31/5/2015
 

- Báo cáo giám sát tài chính của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone:

   Công văn 1632/BTTTT-QLDN ngày 28/5/2015
 

- Báo cáo giám sát tài chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam:

   Công văn 1675/BTTTT-QLDN ngày 01/6/2015
 

- Báo cáo giám sát tài chính của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện:

   Công văn 1658/BTTTT-QLDN ngày 31/5/2015

 

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Lượt truy cập: 8459

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )