Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/06/2023

TÀI LIỆU

Thông tin, tài liệu về các phần mềm nguồn mở thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số sản phẩm phần mềm nguồn mở

12/02/2015 15:29 CH Xem cỡ chữ


Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ một số địa phương xây dựng một số sản phẩm phần mềm nguồn mở (danh sách chi tiết ở phần sau). Các phần mềm này được thiết kế, xây dựng dựa trên các chức năng, tính năng cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và yêu cầu thực tế của các địa phương vào năm 2012, đã được bàn giao cho các Sở Thông tin và Truyền thông liên quan sử dụng và quản lý để triển khai sử dụng tại địa phương. Mỗi sản phẩm gồm những thành phần chính sau: Phần mềm (bản cài đặt), Mã nguồn của phần mềm, Tài liệu hướng dẫn cài đặt, Tài liệu hướng dẫn sử dụng và Tài liệu thiết kế phần mềm. Trong năm 2013 và 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng để hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm hướng tới có thể chuyển giao, nhân rộng sử dụng. Đến thời điểm này, trên cơ sở các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân và đánh giá kết quả triển khai sử dụng thực tế tại địa phương thụ hưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị phát triển sản phẩm hoàn thiện, cập nhật phiên bản bản mới của các phần mềm nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo thông tin về các sản phẩm phần mềm nguồn mở nêu trên để tổ chức, cá nhân tải về nghiên cứu, triển khai, cài đặt, sử dụng nếu có nhu cầu. Tất cả các sản phẩm này là các phần mềm nguồn mở nên các tổ chức, cá nhân được tự do sử dụng phần mềm không phải trả phí bản quyền, tự do phân phối lại phần mềm, tự do sửa đổi phần mềm theo nhu cầu sử dụng, tự do phân phối lại phần mềm đã chỉnh sửa. Trong trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung chức năng, tính năng theo yêu cầu đặc thù của mình để sử dụng, tổ chức, cá nhân chủ động bố trí kinh phí để thực hiện. Nếu có nhu cầu hỗ trợ trong việc triển khai sử dụng hoặc nâng cấp, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị phát triển sản phẩm hoặc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác đủ năng lực để thực hiện.

Thông tin chi tiết các sản phẩm

1. Phần mềm một cửa điện tử nguồn mở cho các quận, huyện

- Đơn vị phát triển sản phẩm: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt và Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và Ứng dụng ITS.
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Yên Bái
- Tải về: Motcuaquanhuyen.zip
 (hoặc trên Website của Sản phẩm: http://e-par.vn  hoặc tải phiên bản mới nhất trên máy chủ quản lý mã nguồn https://github.com/tamviettech/e-par/releases/tag/3.0.0.1).
- Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt. Địa chỉ: Số 8, Láng Hạ, Ba đình, Hà nội. Website: http://tamviettech.vn. Đại diện: Ông Lương Thanh Bình - Giám đốc, số điện thoại: 0936.114.411, email: binh.luong@tamviettech.vn.

2. Phần mềm một cửa điện tử nguồn mở cho các sở, ngành
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Liên danh Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An.
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Nghệ An.
- Tải về: Motcuasonganh.zip
(Thông tin chi tiết về sản phẩm và xem demo tại địa chỉ http://unispace.vn)
- Thông tin liên hệ: Ông Trần Huỳnh Nghĩa. Email: nghiath@unitech.vn. Điện thoại: 084.511.3888747. Fax: 84.511.3888746. Di động: 0983.050.218 – 096.757.070.

3. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành nguồn mở cho các sở, ngành
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Giang.
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Bắc Giang.
- Tải về: QLVBsonganh.zip
(hoặc trên Website của Sản phẩm: http://nguonmo.vn/?q=ddoc/4, hoặc tải phiên bản mới nhất trên máy chủ quản lý mã nguồn: http://cgit.drupalcode.org/sandbox-nam999-2064769).
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Đức Nam, Trung tâm CNTT&TT Bắc Giang, điện thoại: 0240 6280280

4. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành nguồn mở cho các quận, huyện
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Bắc.
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Phú Thọ.
- Tải về: QLVBquanhuyen.zip
- Thông tin liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Bắc. Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, Điện thoại: 02103.817989   Fax: 02103.993088.

5. Phần mềm thư điện tử đa cấp nguồn mở.
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp mở
- Địa phương phối hợp và sử dụng: Tỉnh Phú Yên
- Tải về: thudacap.zip
(hoặc trên  Website của Sản phẩm: www.inetcloud.vn hoặc tải phiên bản mới nhất trên máy chủ quản lý mã nguồn https://github.com/inetcloud/iMail).
- Thông tin liên hệ: Website: www.inetcloud.vn; Email: support@inetcloud.vn; Điện thoại:  083 991 9148 - 083 991 9150.
 
6. Phần mềm thư điện tử cấp tỉnh nguồn mở
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Liên danh Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hải Dương - Công ty TNHH Giải pháp phần mềm trí Tuệ Việt.
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Hải Dương.
- Tải về: thucaptinh.zip
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hải Dương, Email: hainx.cntt@gmail.com hoặc nguyenxuanhai.tttt@haiduong.gov.vn
 
7. Phần mềm cổng thông tin điện tử nguồn mở
- Đơn vị phát triển sản phẩm: Công ty cổ phần phần mềm Việt (Vietsoftware).
- Địa phương phối hợp và sử dụng: tỉnh Quảng Nam.
- Tải về: congthongtin.zip
- Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Phần mềm Việt - VietSoftware. Tel: 04.39745699. Email: Pham.phuong.lan@vietsoftware.com. Webiste: www.vietsoftware.com. Địa chỉ: VTC online Tower, Tầng 18, Số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

Lượt truy cập: 3870

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)