Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31/03/2023

XUẤT BẢN

Số liệu thống kê Xuất bản năm 2007

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ

- Tổng số các nhà xuất bản : 55 nhà xuất bản

Trong đó : + Trung ương : 43

                + Địa phương : 12

- Số lượng xuất bản năm 2007: 26.609 cuốn với 276,447 triệu bản.

- Doanh thu: 1.511 tỷ đồng

Lượt truy cập: 2138

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)