Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Danh mục trò chơi trực tuyến đã ngừng lưu hành (cập nhật đến ngày 25 tháng 6 năm 2013)

27/06/2013 09:44 SA Xem cỡ chữ

39 Tinh Võ Công ty Vinagame MMORPG Trung Quốc 13/QĐ-TCTT 24/05/2010 www.tinhvo.zing.vn 3/8/2012 17/8/2012
40 Linh vương VTC Online -Nghệ An Webgame Trung Quốc 01/QĐ-TCTT 13/01/2009 linhvuong.zooz.vn 17/9/2012 31/12/2012
41 Thuận Thiên Kiếm Vina Game MMORPG Việt Nam 11/QĐ-TCTT  29/08/2009 www.thuanthien.zing.vn 7/11/2012 14/12/2012
42 Tru tiên Chi nhánh VTC thành phố Hồ Chí Minh MMORPG Trung Quốc 09/QĐ-TCTT  11/3/2009 http://trutien.vtczone.vn 25/1/2013 25/4/2013
43 Chinh Đồ Vina Game MMORPG  Trung Quốc  10/QĐ-TCTT  27/06/2008 www.chinhdo.zing.vn Thu hồi Giấy phép (QĐ số 18,
ngày 28/12/2012) 
44 Kiếm Tiên Vinagame MMORPG Trung Quốc  01/QĐ-TCTT 19/1/2010 kiemtien.zing.vn 28/3/2013 2/4/2013

Lượt truy cập: 2860

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)