Dự án Đầu tư thiết bị đo CDMA cho 05 TT KSTS khu vực

7/29/2009 1:11:15 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: TP: Cần Thơ, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, Việt Trì

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 3.578 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất