Công điện số 03/CĐ-VT của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông

9/24/2007 8:47:38 AM

CÔNG ĐIỆN

Số: 03/CĐ-VT hồi 19 giờ 30 ngày 23 tháng 9 năm 2007

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
ĐIỆN
Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông


CÔNG ĐIỆN

Số: 03/CĐ-VT hồi 19 giờ 30 ngày 23 tháng 9 năm 2007

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
ĐIỆN

Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Theo tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tưọng Thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4). Hồi 16 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 420km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8 và còn tiếp tục mạnh thêm. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương triển khai các phương án phòng chống bão. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Theo dõi sát tình hình và diễn biễn cơn bão số 4 để triển khai kịp thời phương án phòng chống và đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp.

2. Kiểm tra, rà soát lại các phương án, lực lượng và phương tiện để bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm chủ động đối phó với các tình huống xẩy ra.

3. Tổ chức trực ban phòng chống lụt bão và ứng cứu thông tin để xử lý các tình huống đột xuất.

4. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương để phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão cho tàu thuyền ngư dân theo quy định;

- Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan để có thông tin và phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đi ra khỏi vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn;

- Tổ chức thực hiện chế độ trực canh và chuyển thông tin cấp cứu - khẩn cấp đối với tàu thuyền vận tải và tàu thuyền đánh bắt hải sản theo đúng quy định hiện hành.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- BCĐPCLBTW, UBQG TKCN;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Trụ