Đồng Tháp: Kế hoạch triển khai công tác phổ cập tin học trong thanh niên năm 2011 và trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”

6/17/2011 4:00:05 PM

Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở thông tin và truyền thông và Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ cập tin học cho thanh niên năm 2011 và trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Mục đích của kế hoạch là tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tiếp cận, học tập và nâng cao kiến thức về tin học trong thời kỳ hội nhập, giúp thanh niên ứng dụng kiến thức tin học để khai thác các thông tin phục vụ công việc, sản xuất, kinh doanh.


Kế hoạch phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện tổ chức phổ cập và nhu cầu của địa phương. Theo đó, nội dung của kế hoạch phổ cập tin học cho đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành trong tỉnh về các kiến thức tin học văn phòng, khai thác, truy cập Internet; xây dựng điểm tuyên truyền kiến thức CNTT, truy cập Internet trong thanh niên.

Hình thức tổ chức được chia làm 2 giai đoạn triển khai thực hiện: phổ cập thường xuyên trong năm 2011 và phổ cập trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện- năm 2011”

Kế hoạch cũng nêu chi tiết đối tượng, số lượng tham gia; thời gian, địa điểm tổ chức; kinh phí và nhiệm vụ của các tổ chức thực hiện.

Vũ Nhung