An Giang: Tổng kết hoạt động ngành thông tin và truyền thông tỉnh năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

2/3/2010 9:46:12 AM

Ngày 02/02/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành thông tin và truyền thông năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đại diện các sở, ban, ngành; các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh; Thường trực UBND các huyện Tịnh Biên, Phú Tân, thị xã Tân Châu; Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thị; các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đã đến dự. Đồng chí Phạm Biên Cương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Sở đã từng bước ổn định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đạt những kết quả đáng kể, góp phần cho sự phát triển chung về kinh tế xã hội của địa phương. Sở TT&TT đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý để triển khai thuận lợi các hoạt động của ngành năm 2009; Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bưu chính, viễn thông vẫn tiếp tục giữ vững với tốc độ cao, đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu về công nghệ thông tin, viễn thông cho mọi tầng lớp nhân dân; Đã triển khai hiệu quả Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN 2009-2010: triển khai vận hành thông suốt hệ thống quản lý và xử lý văn bản trên mạng trên 46% (5/11 huyện thị, thành), đồng thời triển khai thí điểm liên thông đến 1-2 xã/huyện, đối với cấp sở ngành tỉnh: đã triển khai vận hành thông suốt hệ thống quản lý và xử lý văn bản trên mạng khoảng 60% (12/20 sở ngành tỉnh), Cổng thông tin điện tử tỉnh đã được nâng cấp đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đưa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thư điện tử đã được xây dựng để thực hiện trao đổi thông tin trên mạng trong toàn tỉnh; Hệ thống thiết bị họp trực tuyến đã được hoàn thành; Công tác xuất bản, báo chí, phát thanh truyền hình đã đi vào hoạt động ổn định; Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện đúng định hướng chính trị; đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những vấn đề được đại biểu quan tâm đóng góp là: việc quản lý hoạt động dịch vụ internet; xây dựng và quản lý các trạm BTS; công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực thông tin và truyền thông; hoạt động của đài truyền thanh cơ sở; việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông cùng phát triển; nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông của các phòng Văn hoá và Thông tin …

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Biên Cương đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2009; Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2010 cần sớm hoàn thành dự thảo Đề án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn đến 2020 để trình UBND tỉnh và có kế hoạch triển khai ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nhanh chóng xây dựng Đề án tuyên truyền, truyền thông về Chương trình tam nông và Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo thông báo kết luận của UBND tỉnh số 11/TB-UBND ngày 22/01/2010. Xây dựng Quy chế để sử dụng có hiệu quả Hệ thống thiết bị họp trực tuyến. Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh có lộ trình phù hợp thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới về bưu chính, viễn thông theo Quyết định 2237 ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh. Phối hợp tốt với các cơ quan báo, đài để thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT phát triển SXKD….

Tại hội nghị, 11 tập thể và 10 cá nhân đã được trao tặng cờ và bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính năm 2009.