Sở TT&TT Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2008

12/15/2008 1:42:42 PM

Nhằm từng bước trang bị kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) về thông tin và truyền thông cho các cán bộ quản lý tại các địa phương, trong 2 ngày 11-12/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cán bộ quản lý tại các Phòng văn hóa và thông tin (VH&TT), văn phòng UBND tại các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phòng PA17, PA25 công an tỉnh.


Nhằm từng bước trang bị kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) về thông tin và truyền thông cho các cán bộ quản lý tại các địa phương, trong 2 ngày 11-12/12/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cán bộ quản lý tại các Phòng văn hóa và thông tin (VH&TT), văn phòng UBND tại các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phòng PA17, PA25 công an tỉnh.

Nội dung lớp tập huấn đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn giới thiệu theo các chuyên đề bao gồm : tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm của Sở TT&TT, phòng VH&TT tại các địa phương; các chuyên đề QLNN về lĩnh vực báo chí; xuất bản; công nghệ thông tin; bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet và nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ngoài ra, các học viên còn được các chuyên viên của Công ty điện toán và truyền số liệu khu vực 2 (VDC2) giới thiệu và hướng dẫn kiểm tra thực tế trên máy đối với các hoạt động của đại lý Internet. Cũng thông qua khóa tập huấn này, các học viên đã trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý thực tế ở địa phương gặp phải.

Sau hai ngày làm việc, lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông năm 2008 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với những kiến thức được trang bị, lãnh đạo các văn phòng UBND, các phòng VH&TT, các cán bộ quản lý chuyên trách, sẽ vận dụng và triển khai thực hiện tốt hơn công tác QLNN về thông tin và truyền thông ở địa phương.