Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Tây triển khai kế hoạch công tác Phòng chống lụt bão, Giảm nhẹ thiên tai năm 2007

5/10/2007 9:56:03 AM

Sáng ngày 8/5/07, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Tây đã triển khai kế hoạch công tác PCLB, GNTT năm 2007. Giám đốc Sở BCVT - Trưởng Ban chỉ huy PCLB Nguyễn Xuân Quang đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng Ban chỉ huy PCLB Dư Văn Chỉnh và các đồng chí uỷ viên trong Ban Chỉ huy PCLB.


Sáng ngày 8/5/07, Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Tây đã triển khai kế hoạch công tác PCLB, GNTT năm 2007. Giám đốc Sở BCVT - Trưởng Ban chỉ huy PCLB Nguyễn Xuân Quang đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng Ban chỉ huy PCLB Dư Văn Chỉnh và các đồng chí uỷ viên trong Ban Chỉ huy PCLB.

Trong bài phát biểu, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ huy PCLB Nguyễn Xuân Quang cũng thông báo tình hình thiên tai năm 2006 ở tỉnh Hà Tây. Năm 2006 là năm xảy ra liên tiếp rất nhiều cơn bão có diễn biến phức tạp gây thiệt hại về người và của, Hà Tây cũng bị ảnh hưởng gây ra mưa và lốc xoáy. Hội nghị nhằm đánh giá lại công tác PCLB năm 2006 vừa qua và tìm ra phương pháp tăng cường khả năng phòng chống của mạng lưới, khắc phục tư tưởng chủ quan trong chỉ đạo điều hành, đề ra giải pháp tăng cường hiệu quả công tác PCLB và GNTT năm 2007 một cách toàn diện.

Trong phần đóng góp ‎ý kiến của mình ông Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng Trung tâm Viễn thông Điện lực EVN Hà Tây - Uỷ viên Ban chỉ huy PCLB có ý kiến: Đơn vị sẽ xây dựng phương án cùng sở BCVT và sẽ căn cứ vào các vùng phân lũ, chậm lũ thuộc lĩnh vực của EVN để từ đó kiến nghị xây dựng phương án tại các vị trí nào sẽ cung cấp được thông tin liên lạc tốt, sau đó sẽ trình Sở BCVT Hà Tây. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông Bưu điện tỉnh - Uỷ viên Ban chỉ đạo PCLB cam kết sẽ luôn đảm bảo thông tin liên lạc tại các máy cố định…

Căn cứ vào Pháp lệnh 09/CTN ngày 20/3/1993 về PCLB; Quy chế PCLB úng 71QĐ/UB ngày 28/3/1992; Chỉ thị 08/2007/CT-TTg ngày 3/4/2007 về tăng cường PCLB và tìm kiếm, cứu nạn, GNTT; Chỉ thị 06/CT-BBBVT của Bộ trưởng Bộ BCVT về PCLB,GNTT; Chỉ thị14/CT-UBND về tập trung thực hiện công tác PCLB úng và tìm kiếm cứu nạn, GNTT gây ra năm 2007 và Quyết định 380/QĐ-UBND về thành lập các tổ chức PCLB úng. Thay mặt Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo PCLB, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng BCVT đọc Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCLB Sở BCVT Hà Tây và Dự kiến phân công nhiệm vụ tới các thành viên Ban chỉ huy PCLB Sở BCVT Hà Tây, Dự kiến kế hoạch kiểm tra công tác PCLB năm 2007.

Ban chỉ huy PCLB Sở BCVT Hà Tây sẽ xây dựng quy chế hoạt động để luôn đảm bảo việc xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, chuyển hướng mạnh mẽ từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa theo phương châm “Chủ động phòng tránh – Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.