Số liệu thống kê về nguồn nhân lực CNTT-TT tại Việt Nam (2010)

10/31/2011 3:20:00 PM


 

TỶ LỆ SỐ NGƯỜI TRÊN 15 TUỔI BIẾT ĐỌC VIẾT

 

TỶ LỆ SỐ HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT TRÊN TỔNG SỐ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI 6-17

 

TỶ LỆ SỐ NGƯỜI HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN TỔNG SỐ NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 

SỐ LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÓ ĐÀO TẠO VỀ CNTT-TT

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐH-CĐ CHUYÊN NGÀNH CNTT-TT

 

TỶ LỆ TUYỂN SINH NGÀNH CNTT-TT (%)

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)