Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng


20181101-m21.jpg

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

                 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

                 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sinh ngày: 24/7/1962

Quê quán: Từ Sơn- Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

botruong.png

 - Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế và công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

- Trực tiếp chỉ đạo đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 17)