Thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong và đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 03/10/2016, Bộ TT&TT đã ban hành quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, công tác tại Báo điện tử Petrotimes và quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes.


2016103-M05.jpg
 
Ảnh chụp giao diện Báo điện tử Petrotimes (ảnh chụp lúc 5h40 chiều ngày 3/10)
 
Cụ thể, tại Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2016 do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký,  Bộ TT&TT quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02523 thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông Nguyễn Như Phong đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes.
 
Quyết định số 1701 nêu rõ, Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) trước ngày 12/10/2016.
 
Cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1702/QĐ-BTTTT, quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Petrotimes trong thời hạn 03 (ba) tháng vì Báo điện tử Petrotimes đã để xảy ra sai phạm trọng hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.
 
Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí.
 
Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)