Công đoàn Bộ tham gia Giải quần vợt công đoàn viên chức Việt Nam năm 2014

(Mic.gov.vn) - Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Giải quần vợt Công đoàn viên chức Việt Nam năm 2014 diễn ra trong 3 ngày từ 01-03/10/2014. Kết quả tham giải đấu, Công đoàn Bộ giành huy chương bạc nội dung thi đấu đôi nam từ 46 tuồi trở lên (Nguyễn Ngọc Tiến và Trần Bảo Luân) và  huy chương đồng nội dung thi đấu đôi nam nữ (Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thị Mùi).


Hai vận động viên Nguyễn Ngọc Tiến và Trần Bảo Luân (ngoài cùng bên trái) của công đoàn Bộ giành huy chương bạc nội dung thi đấu đôi nam từ 46 tuổi trở lên

Công đoàn viên chức Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức giải quần vợt truyền thống trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2014 diễn ra trong 03 ngày từ 01-03/10/2014 tại Hà Nội.
 
Tham gia giải đấu có 230 vận động viên thuộc 36 công đoàn các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: Đôi nam (Lãnh đạo, từ 35 tuổi trở xuống, từ 36 – 45 tuổi, từ 46 tuổi trở lên) và Đôi nam nữ . Giải áp dụng luật thi đấu do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành. Công đoàn Bộ TT&TT có 10 vận động viên tham gia 05 nội dung thi đấu.


Hai vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thị Mùi (thứ ba từ bên phải) của công đoàn Bộ giành huy chương đồng
nội dung thi đấu đôi nam nữ
 
Giải quần vợt Công đoàn viên chức Việt Nam năm 2014 là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển các bộ môn thể thao nói chung, môn quần vợt nói riêng trong các cấp Công đoàn viên chức Việt Nam. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị; là môi trường thể thao lành mạnh để rèn luyện tính tập thể, kỷ luật… góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị lần thứ IX BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)