Tập trung thực hiện 2 khâu đột phá trong Năm dân vận 2014

(Mic.gov.vn) - Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, sáng 20/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin tuyên truyền về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và phát động “Năm dân vận 2014”.


 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  Trần Hồng Hà trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí tại buổi gặp mặt (Ảnh: HM)

Các đồng chí: Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cho biết: Để tạo chuyển biến thực sự trong công tác dân vận, “Năm dân vận 2014”, cấp ủy các cấp tập trung vào thực hiện 2 khâu đột phá, đó là: Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu với công tác dân vận và đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung 2 khâu đột phá, thời gian tới, Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho các đồng chí phụ trách công tác dân vận ở các Đảng ủy trực thuộc; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Năm dân vận 2014” ở các đảng bộ trực thuộc.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các cấp nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nghị định, quy định, quyết định của Chính phủ về công tác dân vận; cấp ủy phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận; chỉ đạo các đoàn thể tổ chức phong trào thi đua yêu nước và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích về công tác dân vận; phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, trong đó tập trung vào 3 nội dung: thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhận thức và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Các Đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung “Năm dân vận 2014” phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức, phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác dân vận, phấn đấu 100% bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác dân vận, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên được tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận./.
 

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)