Bộ Bưu chính, Viễn thông điều chỉnh cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cùng với việc triển khai Cơ chế quản lý giá cước BCVT được ban hành tại Quyết định 217/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo hướng tạo thêm tự chủ cho doanh nghiệp (Nhà nước chỉ quản lý giá cước của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, còn các DN khác được quyền tự chủ quyết định các loại giá cước dịch vụ của mình), liên tục trong các năm vừa qua, Bộ BCVT đã chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí giá thành, thực hiện nhiều lần điều chỉnh giảm cước các dịch vụ BCVT, tạo điều kiện giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, tăng thu hút đầu tư. Kết quả là giá cước các dịch vụ viễn thông và Internet đã bằng hoặc thấp hơn các nước trong khu vực.

Năm 2005, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ BCVT tiếp tục định hướng các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giá cước của các dịch vụ viễn thông dựa trên các nguyên tắc cơ bản là: đảm bảo hài hoà tam giác lợi ích giữa Nhà nước – Doanh nghiệp - Người tiêu dùng với trọng tâm tập trung vào lợi ích lâu dài, ổn định của người sử dụng; đảm bảo sự phát triển của thị trường viễn thông; nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp BCVT. Ngay từ đầu năm, do sức cạnh tranh của thị trường nhiều doanh nghiệp không chiếm thị phần khống chế đã công bố điều chỉnh giảm giá cước các dịch vụ của mình và Bộ BCVT cũng đã ban hành nhiều Quyết định giảm cước đối với các dịch vụ của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (như dịch vụ thuê kênh riêng trong nước, quốc tế, dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, liên tỉnh, nội tỉnh…). Tháng 8-9/2005 căn cứ diễn biến thực tế của thị trường điện thoại di động, trên cơ sở phương án đề xuất điều chỉnh cước điện thoại di động GSM của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngày 13/9/2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định số 30/2005/QĐ-BBCVT v/v điều chỉnh cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Quyết định của Bộ BCVT về cước điện thoại di động GSM của VNPT lần này tập trung vào 02 nội dung chính: 1. Điều chỉnh giảm cước thuê bao tháng đối với dịch vụ di động trả sau xuống 60.000 đồng/máy – tháng (giảm 17,4% so với mức cước hiện hành); điều chỉnh giảm cước thuê bao ngày đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày xuống còn 1.545 đồng/ngày (giảm 15% so với mức cước hiện hành). 2. Điều chỉnh phương thức tính cước: Đơn vị tính cước các cuộc gọi dịch vụ điện thoại di động của VNPT hiện đang là: Block 30 giây + Block 30 giây nay được điều chỉnh theo phương thức 30 giây + Block 06 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Trong thời gian tới, căn cứ tình hình phát triển của thị trường, khả năng đáp ứng về năng lực, chất lượng mạng lưới, dịch vụ của doanh nghiệp, trên cơ sở cân đối đồng bộ với việc điều chỉnh cước các dịch vụ viễn thông khác, điều chỉnh cước kết nối, đóng góp cho quỹ dịch vụ VT công ích v.v..., Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ tiếp tục xem xét việc điều chỉnh đối với cước thông tin dịch vụ điện thoại di động GSM./.

Bộ Bưu chính, Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)