Phát biểu của đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

(Mic.gov.vn) - (Tại Lễ ra mắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ BCVT)

Ngày 03 tháng 10 năm 2003 Kính thưa: - Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Tổng Công ty, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, - Đ/c Vũ Dương Châu, đại diện TW Đoàn; - Đ/c Nguyễn Lan Hương - Thường vụ BCHTW Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; - Các đồng chí đại biểu Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã tới dự Lễ ra mắt thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Bưu chính, Viễn thông; nhiệt liệt chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Bưu chính, Viễn thông và các đại biểu đại diện cho gần 700 đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông. Kính thưa các đồng chí. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội rất quan trọng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ lịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong các thời kỳ cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quang vinh, lớp lớp thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng với nhân dân ta viết lên những trang sử chói lọi trong các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, đã và đang có mặt ở mọi nơi, ở những lĩnh vực khó khăn, thử thách với nhiệt tình và sáng tạo đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, khẳng định vai trò xung kích cách mạng và là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác Hồ kính yêu luôn đánh giá rất cao vai trò của thanh niên. Bác nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương về công tác thanh niên cũng đã nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc và lực lượng thanh niên”. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Bưu chính, Viễn thông Việt Nam có sự đóng góp xứng đáng của đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ Bưu điện nói chung. Đoàn Thanh niên khối cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông trước đây sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, đã được sự quan tâm sát sao của Ban Cán sự Đảng và của 2 Đảng uỷ (Đảng uỷ cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông và Đảng uỷ Tổng Công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam) và sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội. Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ đánh giá cao hoạt động sôi nổi của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua, nhất là trong thời kỳ “tăng tốc” của Ngành, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thời kỳ mới, trong việc đổi mới quản lý, đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc biệt đã tiến quân mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông vào sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và vào các chương trình mục tiêu, các hoạt động xã hội mà Trung ương Đoàn, Thành Đoàn phát động. Việc Bộ Bưu chính, Viễn thông được thành lập trên cơ sở Tổng cục Bưu điện thể hiện trước hết là vai trò cách mạng kỹ thuật của bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đối với kinh tế - xã hội nước ta, thể hiện lòng tin của Đảng, nhân dân và thể hiện bước trưởng thành vượt bậc của Ngành. Nay việc thành lập Đoàn TNCS HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông với sự tham gia của các đoàn viên thuộc Công ty Đầu tư Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam do nhiệm vụ và yêu cầu mới, thể hiện sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ Bưu chính, Viễn thông và trọng trách của thanh niên trong Bộ Bưu chính, Viễn thông trước xu thế hội tụ của các công nghệ và dịch vụ bưu chính, viễn thông - công nghệ thông tin và truyền hình. Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ tin tưởng sâu sắc rằng, Đoàn TNCS HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đạt được, tiếp tục gắn bó và phối hợp hoạt động tốt với Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Đoàn TNCS HCM Đài truyền hình Việt Nam, phát huy tuyền thống tốt đẹp “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” của Ngành, hoà nhập nhanh với khối công nhân viên chức Thủ đô, đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Thành Đoàn Hà Nội và của các tổ chức Đoàn các cơ quan trong Khối kinh tế Trung ương, của Trung ương Đoàn, để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần chung vào sự phát triển của Ngành trong thời kỳ “Hội nhập và phát triển”, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII. Trong thời gian tới, Đoàn TNCS HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã phát biểu và chỉ rõ, trong việc củng cố tổ chức và chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông lần thứ nhất. Đoàn Thanh niên phải đặc biệt quan tâm việc giáo dục học tập Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao niềm tin và lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức tác phong, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát huy hơn nữa vai trò đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện, phấn đấu ngày càng nhiều các đoàn viên được kết nạp vào Đảng, góp phần xứng đáng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tôi cũng đề nghị Đảng uỷ cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối cơ quan kinh tế Trung ương, các tổ chức Đảng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đoàn thể, đặc biệt là công tác thanh niên; tin tưởng và mạnh dạn giao cho thanh niên thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sáng tạo và vượt khó; tạo thuận lợi cho thanh niên tiếp thu, ứng dụng nhanh những thành tựu công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông. Biến tri thức công nghệ thông tin và truyền thông thành thế mạnh của tuổi trẻ Bưu điện trong những năm đầu của thế kỷ 2 l. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi xin cám ơn sự quan tâm, có mặt của các đại biểu trong Lễ ra mắt thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông, cám ơn Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Đảng uỷ Khối cơ quan Kinh tế Tlung ương, Đảng uỷ cơ quan Bộ Bưu chính, Viễn thông, Đảng uỷ Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Đài Truyền hình Việt Nam và mong các đồng chí tiếp tục quan tâm giúp đỡ hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Bộ Bưu chính, Viễn thông. Chúc Ban Chấp hành Đoàn và toàn thể các đoàn viên TNCSHCM Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày càng phát triển vững mạnh, thành đạt trong công tác và trong cuộc sống. Xin cảm ơn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)