VNPT đã sẵn sàng phục vụ thông tin liên lạc cho AI Games 3

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/10, sẽ chính thức khai mạc Đại hội Thể thao Châu á trong nhà lần thứ 3 (AI Games 3). Là nhà cung cấp chính thức dịch vụ VT, CNTT và là nhà tài trợ chính của AI Games 3, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về hạ tầng, dịch vụ VT, CNTT của VNPT đã hoàn tất sẵn sàng đảm bảo tốt nhu cầu thông tin liên lạc, truyền dẫn của AI Games 3.

Tại buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị của Tiểu ban Công nghệ thông tin và truyền thông AI Games 3, các chuyên gia về CNTT của ủy ban Ô-lim-pích Châu á (OCA) đã đánh giá cao những nỗ lực này.

Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCVT, CNTT hàng đầu tại Việt Nam, VNPT đã phục vụ thành công những sự kiện lớn của đất nước như Seagame 22, Hội nghị APEC, ASEM... Trước thế mạnh về năng lực hạ tầng, dịch vụ và kinh nghiệm, từ đầu năm 2008, VNPT đã được tín nhiệm lựa chọn tham gia công tác chuẩn bị cho AI Games 3 tại Việt Nam. Tháng 10/2008, Bộ Thông tin Truyền thông giao nhiệm vụ chính thức cho VNPT tổ chức thông tin phục vụ AI Games 3, theo đó VNPT sẽ thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức đường TSL giữa Trung tâm Điều hành và các điểm thi đấu; Tổ chức hệ thống thông tin và phát hình phục vụ hoạt động của Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình; Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tại nơi làm việc, nơi ăn nghỉ và các địa điểm thi đấu.

Trên cơ sở hệ thống truyền dẫn sẵn có được thiết lập từ những sự kiện lớn của đất nước trước đây, VNPT đã tiếp tục nâng cấp mạng lưới, đầu tư thêm 30 điểm truyền dẫn mới phục vụ AI Games 3. Cụ thể đối với đường truyền số liệu, sẽ đảm bảo đường truyền kết quả thi đấu từ 27 điểm thi đấu về Trung tâm tích hợp dữ liệu (BTC) tại Hà Nội. Về truyền hình, VNPT đảm bảo đường truyền hình ảnh từ các điển thi đấu về Trung tâm Truyền hình Quốc gia tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Về dịch vụ thông tin công cộng, VNPT đảm bảo cung cấp các dịch vụ như điện thoại cố định, fax, Internet...phục vụ BTC, Trung tâm Báo chí, Trung tâm truyền Hình... Đối với mạng di động, để đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ Đại hội, hai mạng Vinaphone và Mobifone đã tiến hành nâng cấp dung lượng, đặc biệt việc đưa mạng 3G vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ Đại hội.

Đối với từng đơn vị là công ty chủ dịch vụ, VNPT các tỉnh thành, Tập đoàn đã có phân công nhiệm vụ cụ thể. Công ty VTI: đảm bảo an toàn thông tin quốc tế trong thời gian AI Games 3; tổ chức khai thác hệ thống thu phát hình quốc tế phục vụ AI Games 3; Cung cấp dịch vụ truyền số liệu quốc tế tại các điểm phục vụ AI Games 3 theo yêu cầu. Công ty VTN: Đảm bảo an toàn thông tin liên tỉnh trong thời gian AI Games 3; chủ trì tổ chức các đường truyền tín hiệu truyền hình từ các điểm truyền hình , đường truyền số liệu trong nước phục vụ AI Games 3; bố trí các đường truyền hình trong nước cho Công ty VTI tổ chức phát hình quốc tế theo qui định; Phối hợp cung cấp các kênh truyền số liệu theo yêu cầu. Công ty VDC: cung cấp dịch vụ truyền số liệu tại các điểm phục vụ AI Games theo yêu cầu; Đảm bảo an toàn thông tin Internet nói chung và tại các điểm phục vụ AI Games 3; chủ trì cung cấp các kênh truyền số liệu truyền kết quả thi đấu từ các điểm thi đấu về Trung tâm Xử lý kết quả thi đấu, Trung tâm Điều hành của Đại hội. Công ty VMS, Vinaphone: Đảm bảo an toàn thông tin di động tại tất cả các điểm phục vụ AI Games 3; đảm bảo chất lượng dịch vụ Roanming với các đối tác quốc tế có tham dự AI Games 3. Đối với VNPT các tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh nơi tổ chức các điểm thi đấu, sự kiện của AI Games 3: đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương trong thời gian AI Games 3; bố trí và đảm bảo hạ tầng mạng cho các đơn vị để cung cấp dịch vụ truyền hình, truyền số liệu; Cung cấp các dịch vụ điện thoại, fax, Internet, truyền số liệu… tại các điểm phục vụ AI Games 3; phối hợp với VNPost cung cấp dịch vụ Bưu chính tại các điểm phục vụ AI Games 3.

Theo VNPT.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)