VNPost và HSBC hợp tác cung cấp dịch vụ ngân hàng

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/9, tại Hà Nội, VNPost và Ngân hàng HSBC đã ký kết hợp tác cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng của HSBC tại hơn 1.600 bưu cục của VNPost trên toàn quốc.

Theo đó, các khách hàng cá nhân của HSBC sẽ có thể thanh toán cho thẻ tín dụng cũng như thực hiện các loại thanh toán khác tại các bưu cục của VNPost thay vì phải đến ngân hàng. Dịch vụ này cũng cho phép các doanh nghiệp là khách hàng của HSBC nhận những khoản thanh toán bằng tiền mặt cùng với các dữ liệu liên quan của khách hàng của họ tại các bưu cục của VNPost. Việc hợp tác với VNPost sẽ giúp HSBC mở rộng số điểm thanh toán lên khoảng 2.000 điểm trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, HSBC sẽ hỗ trợ cho VNPost kinh nghiệm quản lý tiền tệ toàn diện nhằm quản lý thanh khoản, các khoản phải thu, các khoản phải chi và quản lý dòng tiền mặt một cách hiệu quả. Ngân hàng nước ngoài này cũng sẽ hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ của VNPost, và hợp tác với VNPost trong việc bán chéo sản phẩm, dịch vụ và hợp tác về các hoạt động marketing.

Sự hợp tác giữa HSBC và VNPost nhằm tận dụng lợi thế về mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu thị trường nội địa của VNPost cũng như những kinh nghiệm quản lý quốc tế của HSBC. Đây cũng là nền tảng để hai bên mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)