Từ 1/1/2009, điều chỉnh cước điện thoại cố định nội hạt

(Mic.gov.vn) - 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 155/2008-TTg ngày 1/12/2008 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. Theo đó, cước điện thoại cố định nội hạt được điều chỉnh theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 1/1/2009 đến hết năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2011 trở đi.


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 155/2008-TTg ngày 1/12/2008 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. Theo đó, cước điện thoại cố định nội hạt được điều chỉnh theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 1/1/2009 đến hết năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2011 trở đi.

Cụ thể, ở giai đoạn 1, từ 1/1/2009, cước thuê bao tháng sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 20.000 đồng/tháng, thay vì giữ mức 27.000 đồng như hiện nay. Cước liên lạc nội hạt được tính là 200 đồng/phút. Phương thức tính cước là 1+1. Sau Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt.

Đối với dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng; dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 1/1/2009 đến 2010, cước nội hạt sẽ do các doanh nghiệp tự quy định nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản. Doanh nghiệp sẽ tự quy định phương thức tính cước nhưng phải đăng ký giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

ở giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2011 trở đi, cước điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao sẽ do doanh nghiệp tự quy định trên cơ sở khung giá hoặc chỉ số giá trần CPI do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng sẽ tự quy định phương thức tính cước, tuy nhiên phải đăng ký giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)