VNPT tham dự Diễn đàn "Cổng Phát triển: Sự hợp tác và tương lai cho các Quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương"

(Mic.gov.vn) - 

Diễn đàn lần thứ nhất này do Cổng Phát triển Việt Nam (VnDG - thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam), Cổng Phát triển toàn cầu (DGF), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tại Hà Nội từ 1 đến 5/12/2008. Tham dự có các đại biểu đến từ Cổng Phát triển Toàn cầu, đại diện của các Cổng Phát triển của bảy quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các tổ chức quốc tế trong khu vực và tại Việt Nam.


Diễn đàn lần thứ nhất này do Cổng Phát triển Việt Nam (VnDG - thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam), Cổng Phát triển toàn cầu (DGF), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tại Hà Nội từ 1 đến 5/12/2008. Tham dự có các đại biểu đến từ Cổng Phát triển Toàn cầu, đại diện của các Cổng Phát triển của bảy quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các tổ chức quốc tế trong khu vực và tại Việt Nam.

Gồm có 4 chủ đề chính: Mô hình và bài học thực tiễn phát triển thông qua các cổng Phát triển quốc gia; Xác định sự thích hợp và tiến tới sự bền vững đáp ứng nhu cầu người dùng và phát triển đối tác; Vai trò của mạng lưới Cổng Phát triển toàn cầu; Các cơ hội hợp tác thông qua các lĩnh vực ưu tiên, Diễn đàn là cơ hội để các quốc gia chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm thành công từ thực tiễn, phát huy hiệu quả của các Cổng Phát triển nói riêng và công nghệ thông tin - truyền thông nói chung.

Đại diện cho Việt Nam, VNPT cũng đã tham dự Diễn đàn này. Tại Diễn đàn, Phó Giám đốc Công ty VDC, đơn vị thành viên thuộc VNPT, ông Hoàng Minh Cường báo cáo tham luận về những kết quả đạt được của VNPT trong việc phát triển Internet thời gian qua. Đến nay, VNPT đã xây dựng được một mạng lưới Internet rộng khắp, với nhiều dịch vụ tiện ích MegaVNN, WiFi...

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2010 là đạt từ 8-12 thuê bao Internet/100 dân, tương đương 25-35% dân số dử dụng dịch vụ, trong đó 30% là thuê bao băng rộng; 70 % xã có điểm truy nhập Internet công cộng; 100% số huyện và hầu hết các xã trong vùng kinh tế trọng điểm được cung cấp dịch vụ Internet công cộng; Tất cả các bộ ngành, cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền cấp tỉnh/huyện kết nối Internet băng rộng; 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông trung học kết nối Internet băng rộng; trên 90% trường trung học cơ sở, bệnh viên được kết nối Internet; đa số cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ, sinh viên, học sinh có điều kiện sử dụng Internet. Với trách nhiệm là doanh nghiệp chủ lực, VNPT sẽ nỗ lực cùng các doanh nghiệp khác trên thị trường để đảm bảo sớm hoàn thành mục tiêu trên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)