Hà Nội: Cung cấp kết quả thi tốt nghiệp phổ thông qua số 8015678 và 8355

(Mic.gov.vn) - 

Các thuê bao điện thoại cố định, CityPhone, VinaPhone và MobiFone đều có thể gọi vào hộp thư 8015678 và làm theo hướng dẫn để nhận được thông tin về kết quả thi tốt nghiệp phổ thông. Ngoài ra, các thuê bao di động cũng có thể nhắn tin yêu cầu kết quả thi tốt nghiệp và gửi tới số 8355. Cùng với 2 số điện thoại trên, các thuê bao điện thoại còn có thể gọi đến số 1080 để tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn tốt nghiệp năm 2007.

Cước dịch vụ truy vấn thông tin từ thuê bao điện thoại cố định và CityPhone Hà Nội là 1.000 đ/phút, từ thuê bao điện thoại di động là 3.000 đ/phút. Giá cước SMS: 3.000 đ/cuộc.


Các thuê bao điện thoại cố định, CityPhone, VinaPhone và MobiFone đều có thể gọi vào hộp thư 8015678 và làm theo hướng dẫn để nhận được thông tin về kết quả thi tốt nghiệp phổ thông. Ngoài ra, các thuê bao di động cũng có thể nhắn tin yêu cầu kết quả thi tốt nghiệp và gửi tới số 8355. Cùng với 2 số điện thoại trên, các thuê bao điện thoại còn có thể gọi đến số 1080 để tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn tốt nghiệp năm 2007.

Cước dịch vụ truy vấn thông tin từ thuê bao điện thoại cố định và CityPhone Hà Nội là 1.000 đ/phút, từ thuê bao điện thoại di động là 3.000 đ/phút. Giá cước SMS: 3.000 đ/cuộc.

T4BD

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)