Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Tại Quyết định 285/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Huy sinh năm 1959, quê quán tỉnh Thái Bình.
 
Ông Nguyễn Xuân Huy từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Đài phát sóng, phát thanh VN1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Giám đốc Đài phát sóng, phát thanh VN1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Trưởng Ban Kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; Trưởng Ban Kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hoàng Diên (chinhphu.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)