Ban Dân vận T.Ư làm việc với Bộ TT&TT về công tác dân tộc

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 19/11/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ TT&TT về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. 


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Bộ TT&TT có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, Ban, ngành và địa phương; Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị; triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý, quy hoạch báo chí, xuất bản; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng TT&TT quốc gia; phát triển CNTT; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực TT&TT…Các chương trình, dự án của Bộ thực hiện ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã góp phần làm thay đổi cơ bản hạ tầng nông thôn miền núi; tạo điều kiện cho đồng bào nâng cao kỹ thuật canh tác, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu; kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số phát triển nhanh; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số...

Đồng thời, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT còn luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, xuất bản của cả nước nói chung, của ngành nói riêng tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; về yêu cầu nhiệm vụ phát triển toàn diện địa bàn vùng dân tộc và miền núi bằng nhiều hình thức truyền tải phong phú… qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các Cục: Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin đối ngoại triển khai thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 và Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2012-2015 đã cấp 43 loại báo và tạp chí; cấp trên 1.200 đầu sách với gần 11,3 triệu bản sách phục vụ cho đồng bào dân tộc.

Chỉ đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chỉ đạo các đài truyền thanh – truyền hình địa phương làm tốt việc đưa thông tin về cơ sở, đề cập nhiều loại thông tin thiết yếu cho nhân dân; chỉ đạo Trung tâm Thông tin và báo VietNamnet xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề lồng ghép với Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ…

Các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được đẩy mạnh. Với 03 dự án được triển khai tại 62 huyện nghèo và 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao gồm 4.820 xã (trong đó có 3.302 xã đặc biệt khó khăn); tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho gần 11.400 cán bộ về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh ở cấp tỉnh, huyện, xã; đầu tư 57 bộ thiết bị âm thanh, ánh sáng cho các huyện, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và 12 đồn biên phòng tại các địa phương thuộc Chương trình; Đầu tư mới và nâng cấp 1.370 đài truyền thanh xã, nâng cấp 340 đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh, truyền hình để xóa vùng trắng, vùng lõm đảm bảo chất lượng tín hiệu sóng; Bộ đã hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; hỗ trợ sáng tác, xuất bản, in, phát hành và quảng bá các loại sách chuyên đề, các ấn phẩm truyền thông (gồm cả các chương trình, sản phẩm bằng tiếng dân tộc); hỗ trợ thiết lập 12 cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế, cụm đảo và biên giới…

Đối với Chương trình viễn thông công ích được Ban cán sự chỉ đạo triển khai có hiệu quả, đảm bảo nhu cầu cơ bản, thiết yếu về thông tin liên lạc cho người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, tăng cường an ninh quốc phòng. Mạng lưới bưu chính phát triển nhanh, hiện có 12.642 điểm phục vụ bưu chính (trong đó có 2.332 bưu cục (cấp 1, 2, 3), 8.085 điểm bưu điện văn hóa xã, 680 bưu cục phát, 1.545 thùng thư công cộng) bán kính phục vụ bình quân 2,82km/điểm...

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và khả năng truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” được quan tâm đẩy mạnh. Dự án đã trang bị 11.870 máy tính cùng các thiết bị phụ trợ đi kèm và 1.900 máy in cho 40 thư viện tỉnh, 360 thư viện huyện, 500 thư viện xã và 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã…
 

 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao tặng Ban Dân vận T.Ư bức ảnh do chính Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chụp tại Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Các lĩnh vực vực quản lý nhà nước của Bộ đều gắn chặt với cơ sở, với đồng bào dân tộc. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị Ban Dân vận cần tiếp tục quan tâm đổi mới chính sách dân tộc gắn với phát triển kinh tế; vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc; thay đổi quan điểm tiếp cận giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc theo hướng đầu tư phát triển theo chiều sâu, giảm dần sự bao cấp; Tăng cường chính sách tuyên truyền, đối thoại với nhân dân; Phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, cần phải lựa chọn kỹ các chương trình, ấn phẩm, tờ báo có nội dung phù hợp với từng vùng, miền để đưa đến cho đồng bào học tập, làm theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Giàng, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý của Bộ. Những ý kiến trao đổi thẳng thắn và những đề xuất của Bộ TT&TT là rất xác đáng, giao cho các đơn vị chức năng thuộc Ban Dân vận T.Ư tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy công tác dân vận của Đảng phát triển trước yêu cầu mới. Đồng chí đề nghị, trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin để phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm sự chồng chéo về các chính sách dân tộc, và khi có chính sách thì cần có nguồn lực đi kèm để thực hiện có hiệu quả.
 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)