Xử phạt NXB Đồng Nai 15 triệu đồng

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/11/2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NXB Đồng Nai số tiền 15 triệu đồng, do đã thực hiện hành vi phạm hành chính sau:

Không thu hồi các Quyết định xuất bản số: 154/QĐ-ĐoN, 155/QĐ-ĐoN và 156/QĐ-ĐoN do NXB Đồng Nai ban hành ngày 25/7/2014 khi đối tác liên kết là Nhà sách Cao Minh (địa chỉ tại số 36 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) vi phạm hợp đồng liên kết xuất bản 03 cuốn sách do tác giả Khắc Trí, Trọng Tần (biên soạn): Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 1,2,3; Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 4: Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 5.

Hành vi này đã vi phạm Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2103 của Chính phủ quy dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)