Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai những nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/6/2009, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai những nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010. Tham dự Hội nghị có các ông: Lê Doãn Hợp – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Bắc Son - UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ TT&TT; Đại diện Văn phòng Đảng, Văn phòng Chính Phủ, và hơn 300 đại biểu các ban, ngành, các Sở TT&TT cả nước đã đến dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị lần này. Lĩnh vực hoạt động báo chí có nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm cũng như mang tính đặc thù chuyên môn cao vì vậy công tác quản lý nhà nước về báo chí cũng mang đầy đủ những đặc điểm đó. Thứ trưởng nhấn mạnh: Hội nghị cần đánh giá những gì đã đạt được qua hai năm 2007-2008 để thấy được những ưu, khuyết điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý báo chí nói chung. Thứ trưởng chỉ đạo Hội nghị cần phải tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí. Ngoài ra, Hội nghị cũng là nơi để các cơ quan quản lý cung cấp thông tin về các quy định mới trong hoạt động báo chí để hoạt động báo chí được tốt hơn.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Hữu Lượng – Cục trưởng Cục Báo chí đã báo cáo toàn thể Hội nghị công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007-2008 và triển khai những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2009-2010. Nhìn tổng thể trong hai năm 2007-2008, hoạt động báo chí đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Hầu hết các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và quốc tế, đặc biệt là các sự kiện lớn đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Tuy vậy, hoạt động báo chí vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm như thông tin sai sự thật, thiếu chính xác, thiếu nhạy cảm về chính trị, nội dung xa rời tôn chỉ, mục đích, thậm chí có nơi, có lúc sai sót còn nghiêm trọng. Để phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung uơng và địa phương cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí phù hợp với yêu cầu thực tiễn của sự phát triển báo chí; đẩy mạnh công tác tham mưu, định hướng, chỉ đạo báo chí, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã định hướng công tác quản lý nhà nước về báo chí trong hai năm 2009-2010 cần tập trung các nội dung: làm tốt công tác quy hoạch trong các lĩnh vực về truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình, báo in; đào tạo cán bộ chủ chốt; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách bao gồm luật tiếp cận thông tin, luật báo chí sửa đổi và các văn bản hướng dẫn dưới luật; đào tạo nguồn nhân lực gồm cán bộ quản lý, cán bộ đầu đàn, các phóng viên; kiểm tra, giám sát, khen chê, thưởng phạt nhằm tôn vinh uốn nắn và góp ý xây dựng để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí ngày càng tốt hơn...

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6/2009.

Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)