Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc thành lập Trường đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2999/TTr-BTTTT ngày 19 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia, ngày 13/10/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:


Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2999/TTr-BTTTT ngày 19 tháng 9 năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia, ngày 13/10/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý về nguyên tắc thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Thông tin và Truyền thông Quốc gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương theo quy định của pháp luật.
 
Nguồn : Công văn số 6813/VPCP-TCCV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)