Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT lần thứ 3 (VFIP 3)

(Mic.gov.vn) - Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Vũ Đức Đam (ngồi giữa) chủ trì Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT lần thứ 3
Ngày 25/5/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT lần thứ 3 (VFIP 3) với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Vũ Đức Đam đã chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn có đại diện của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, IBM, Cisco, Microsoft, Intel và một số trường đại học CNTT ...


Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Vũ Đức Đam (ngồi giữa) chủ trì Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT lần thứ 3

Ngày 25/5/2007, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT lần thứ 3 (VFIP 3) với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Vũ Đức Đam đã chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn có đại diện của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, IBM, Cisco, Microsoft, Intel và một số trường đại học CNTT ...

Mục tiêu của Diễn đàn lần này là tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp CNTT trao đổi các vấn đề liên quan tới hoạch định chính sách, đề xuất các giải pháp triển khai và xác định vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cũng như các doanh nghiệp CNTT nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực CNTT tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, Bộ Bưu chính Viễn thông đã giới thiệu bản dự thảo Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới 2020. Theo đó, đến năm 2020 có hơn 80% dân số có kiến thức về CNTT; Ít nhất 60% giảng viên của các trường đại học có bằng thạc sĩ và 35% có bằng tiến sĩ; Tất cả các trường học đều dạy CNTT cho học sinh...

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam như: Cần xây dựng thêm những cơ sở đào tạo về CNTT; Tăng cường kỹ năng cho các sinh viên CNTT được đào tạo tại các trường đại học (làm việc nhóm, suy nghĩ sáng tạo ...); Tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp và đào tạo; Cách thức xây dựng và thực hiện Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam...

Đồng thời, các đại biểu của các tập đoàn CNTT đa quốc gia đang họat động tại Việt Nam (Cisco, Intel...) cũng giới thiệu những giải pháp cụ thể và đề xuất để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam, mô hình phát triển nhân lực CNTT của Nhật Bản, việc cấp chứng chỉ CNTT quốc tế tại Việt Nam và các giải pháp lồng ghép các chứng chỉ CNTT quốc tế vào hệ thống đào tạo tại Việt Nam nói riêng.

Những đề xuất, giải pháp được đưa ra tại Diễn đàn sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện các chính sách của Việt Nam đối với việc phát triển nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt đối với Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới 2020.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)