Hội nghị triển khai công tác hội nhập với doanh nghiệp và Hội nghị tổng kết, trao thưởng đợt thi đua nước rút giữa các doanh nghiệp quý IV năm 2005 của Bộ BCVT

(Mic.gov.vn) - + Sáng ngày 10/3/2006, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hội nhập với doanh nghiệp.
+ Buổi sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết, trao thưởng đợt thi đua nước rút giữa các doanh nghiệp quý IV năm 2005 của Bộ BCVT.

* Đến dự Hội nghị triển khai công tác hội nhập với doanh nghiệp có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông: Trần Đức Lai, Nguyễn Thành Hưng, các đồng chí lãnh đạo, đại diện Công đoàn Bưu điện Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT. Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe trình bày những vấn đề quan trọng trong đàm phán gia nhập WTO có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng đã trao đổi, thảo luận về cơ chế, chính sách và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia hội nhập. Các doanh nghiệp đã kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài, giá cước, kết nối, quản lý tài nguyên, quản lý thị trường, cấp phép, dịch vụ công ích, bưu chính, thanh tra, định hướng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực và thông tin, tuyên truyền. Hội nghị đã thống nhất phải tăng cường phổ biến những thuận lợi và khó khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức cho CBCNV trong toàn Ngành; lãnh đạo các doanh nghiệp cần tập trung chỉ đạo doanh nghiệp mình thực hiện tốt kế hoạch 5 năm ngay từ năm 2006; phải tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý, có cơ chế luật pháp trên nguyên tắc bình đẳng, đồng bộ, minh bạch để các doanh nghiệp cùng phát triển... * Đợt thi đua nước rút giữa các doanh nghiệp quý IV năm 2005 của Bộ BCVT đã được phát động vào ngày 10/10/2005. 8 doanh nghiệp chủ chốt, có cơ sở hạ tầng mạng là VNPT, Viettel, SPT, Vishipel, VPTelecom, HNTelecom, VTC, FPT đã ký giao ước thi đua. Đợt thi đua nước rút thật sự lôi cuốn hàng vạn cán bộ, công chức, công nhân viên toàn ngành phấn đấu, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Chính phủ giao cho ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT. Đợt thi đua cũng đã góp phần quan trọng đưa toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2005 và cả giai đoạn 2001-2005 của toàn Ngành. Phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc động viên CBCNV trong các doanh nghiệp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Thông qua lễ giao ước thi đua, các doanh nghiệp trong toàn Ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết cơ bản những vướng mắc trước đó, nâng cao được chất lượng dịch vụ BCVT và CNTT. Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đã trao Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhất.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)