Hội thảo “An toàn thông tin Chính phủ điện tử tỉnh Long An năm 2014”

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin Chính phủ điện tử tỉnh Long An năm 2014”. Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông 20 tỉnh khu vực phía Nam tham dự hội thảo.

Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề: Giới thiệu giải pháp của IBM cho Chính phủ điện tử; luận bàn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo an toàn thông tin; kinh nghiệm cố vấn và triển khai chiến lược, chiến thuật an toàn thông tin Chính phủ điện tử; diễn tập chiến tranh mạng “tấn công - phòng thủ” hạ tầng ứng dụng Chính phủ điện tử tại tỉnh Long An; tổng quan về an ninh thông tin; vấn đề đào tạo an toàn - an ninh thông tin...
 
Theo các diễn giả, lĩnh vực an ninh thông tin là một lĩnh vực rất rộng và luôn đổi mới. Đây là một cuộc chiến thầm lặng, đầy cam go, thử thách và hầu như không có ngày kết thúc. Đứng trước thực trạng vừa phải tận dụng sức mạnh và lợi thế của công nghệ thông tin, mạng máy tính, vừa phải đảm bảo an toàn và chung sống với các mối nguy hiểm. Nếu như trước kia, những sự cố về an toàn thông tin mang tính chất manh mún, tấn công phá hoại cho vui, để khẳng định mình hoặc để nổi tiếng, thì các tấn công mạng ngày nay có chủ đích rõ ràng. Gần đây, công nghệ vi mạch và bán dẫn của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Tại Đại học Công nghệ thông tin, khoa Kỹ thuật máy tính cũng là một khoa mạnh về vi mạch và phát triển thiết bị phần cứng, qua đó có thể chế tạo được những thiết bị mạng đơn giản nhưng bảo mật do làm chủ công nghệ từ hardware đến software, góp phần làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc những công nghệ của nước ngoài…
 
Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất một số giải pháp kỹ thuật và phương pháp đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước có cái nhìn tổng quát, nhận thức đầy đủ hơn về công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước., từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp triển khai cụ thể, thiết thực hơn trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Thanh Bình/TTXVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)