Đồng Tháp: Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2013

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 01/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2013 để đánh giá hoạt động tuyên truyền báo chí trong tháng 02/2013 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2013.

Tham dự Hội nghị có ông Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Hồng Kiển – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an Tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan báo, đài, phóng viên thường trú Báo Nhân dân, Báo Kinh tế Nông thôn và các cơ quan  báo chí trong Tỉnh.

Nhìn chung, trong tháng 02/2013 các cơ quan báo chí thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin khá nhanh nhạy, đầy đủ về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân. Phản ánh đầy đủ các sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh về phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, các biện pháp quản lý, kiểm soát thị trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, báo, đài tiếp tục bám sát các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội như tình hình giao thông, biến động giá cả thị trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tình hình dịch bệnh. Thông tin kịp thời những hoạt động triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trung – Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 15 và những nội dung cần tuyên truyền về ATVSLĐ – PCCN, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong tháng 3/2013, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, đẩy mạnh tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của nhân dân dự thảo Hiếp pháp 1992 (sửa đổi) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN, an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 3/2013.

Ngọc Hân

Sở TT&TT Đồng Tháp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)