Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị: Tập huấn tuyên truyền thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy và mua bán người cho các cán bộ làm công tác biên tập, thông tin tuyên truyền tại các đơn vị xuất bản Bản tin và Đặc san, các cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Phương Nam, TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan thuộc ngành thông tin và truyền thông trong công tác  phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy, mua bán người nói riêng. Qua công tác thông tin, tuyên truyền, các đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, các thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan thuộc ngành thông tin và truyền thông cần tăng cường và cải tiến hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy, mua bán người nói riêng; cần phải có nhiều phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng có sức lan tỏa mạnh đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ, đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy, mua bán người nói riêng...

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung căn bản trong công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người như: thông tin về tình hình tội phạm tại tỉnh Quảng Trị; công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tình hình về tệ nạn ma túy và tác hại của ma túy; một số vấn đề cơ bản của Luật phòng, chống ma túy năm 2000; một số phương pháp điều trị cai nghiện ma túy đang được áp dụng tại Việt Nam; tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn; Luật phòng, chống mua bán người…

Thông qua lớp tập huấn lần này, đội ngũ làm công tác biên tập, thông tin tuyên truyền tại các đơn vị xuất bản Bản tin và Đặc san trên địa bàn tỉnh, các cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở trên địa bàn có dịp nắm bắt thêm về tình hình tội phạm ma túy và mua bán người diễn ra trên thế giới cũng như ở nước ta, đặc biệt nắm rõ hơn về mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra và các giải pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người trong thời gian tới.

Quỳnh Như

Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)