Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước tại tỉnh Phú Yên

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Quyết định thanh tra số 861/QĐ-STTTT ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên về việc thanh tra triển khai thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, từ ngày 23/10/2012 đến ngày 09/11/2012, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp thông tin di động và các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, các doanh nghiệp thông tin di động đều thực hiện tương đối tốt các yêu cầu theo Thông tư 04 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quản lý thuê bao di động trả trước như: khai thác tốt hệ thống trang thiết bị phục vụ việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao theo quy định; công tác triển khai đến từng điểm đăng ký thông tin và xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tại các điểm giao dịch được doanh nghiệp mình ủy quyền. Tuy nhiên đối với các đại lý, chủ điểm giao dịch, điểm bán được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện việc đăng ký, lưu giữ thông tin thuê bao chưa chặt chẽ, thiếu chữ ký của khách hàng trên bản khai đăng ký thông tin, một vài nơi còn mang tính chất đối phó, vì mục đích lợi nhuận các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao còn tự ý sử dụng CMND của mình hoặc của người khác để đăng ký hàng loạt thuê bao thứ ba. Các doanh nghiệp chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đối với các đại lý, chủ điểm giao dịch, điểm bán được doanh nghiệp ủy quyền. Thanh tra Sở đã lập biên bản nhắc nhở và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ điểm giao dịch không thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

 Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chủ động phối hợp với cơ quan báo chí địa phương để phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý việc thực hiện tiếp nhận, đăng ký và lưu giữ thông tin thuê bao di động trả trước của các đại lý, chủ điểm giao dịch và điểm bán được ủy quyền. Như vậy các doanh nghiệp mới quản lý được chính xác nguồn dữ liệu thông tin đạt chất lượng và hiệu quả.
 

Ngọc Thanh

Sở TT&TT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)