Bình Định: Mục tiêu đến 2015 đảm bảo 90% cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên có cán bộ chuyên trách về CNTT

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số năm 2013 và giai đoạn 2012-2015. Theo đó, mục tiêu bảo đảm ATTT cho các hệ thống CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước gồm:

Đảm bảo 100% các dự án CNTT triển khai trên địa bàn tỉnh có hạng mục hoặc nội dung giải trình về đảm bảo an toàn thông tin số.

100%  Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cấp huyện trở lên và hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai giao thức HTTPS.
 
100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện có trang bị các giải pháp bảo mật phần cứng hoặc phần mềm được sử dụng cho hệ thống máy chủ.
 
80% cán bộ chuyên trách về CNTT được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin.
 
Đảm bảo các giải pháp về kỹ thuật, dịch vụ và nhân sự để Trung tâm Tích hợp dữ liệu hoạt động 24/7.
 
Đảm bảo 90% cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên có cán bộ chuyên trách về CNTT.
 
Triển khai các giải pháp chống thư rác hiệu quả…

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)