Hội nghị Tổng kết công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn tỉnh Đắk Lắk năm 2010

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/12/2010, Ban Chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ Internet và nghe nhìn tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều tra  năm 2010. Đồng chí Đinh Văn Khiết- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo tham dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Văn hoá –Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo thông qua tại hội nghị cho thấy, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 tại Đắk Lắk được tiến hành đảm bảo tiến độ và các yêu cầu kế hoạch đặt ra. Qua 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện phương án điều tra của Bộ, nhìn chung, cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được kết quả tốt, đúng thời gian qui định, sự phối hợp của các ban, ngành trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố; công tác chuẩn bị, công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao kết quả điều tra được triển khai tích cực. Mỗi địa phương đã có sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt, tranh thủ thời gian, giám sát theo dõi chặt chẽ tạo nên kết quả điều tra đạt được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra. Kết quả của cuộc điều tra đã cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông thời gian qua, như: Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Các quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đến năm 2010 của cả nước và của từng địa phương,…Bên cạnh đó các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện cuộc điều tra như thời gian chuẩn bị gấp, trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, nguồn kinh phí chưa kịp thời, cán bộ trực tiếp điều tra trình độ không đồng đều dẫn đến một số thông tin điều tra chưa được chính xác,…..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh, vai trò tham mưu tích cực của cơ quan thường trực là Sở Thông tin Truyền thông. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các cấp sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên các thôn, xóm, tổ dân phố nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả cuộc điều tra sẽ là nguồn số liệu chính xác để UBND tỉnh xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành thông tin - truyền thông nói riêng. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ sử dụng có hiệu quả số liệu điều tra, cụ thể hoá vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, cấp mình phấn đấu nâng cao chất lượng, mức độ phổ cập dịch vụ thông tin, truyền thông góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Khiết đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 15 cá nhân; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho 10 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

Kim Bảo

Sở TT&TT Đắk Lắk

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)