Sở TT&TT Nghệ An triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/5/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Để triển khai có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh, ngày 02/12/2010 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở TT&TT; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Theo Quy hoạch, đến năm 2015 tổng số các cơ quan báo chí tại Nghệ An sẽ là 9 - 10 cơ quan cho tất cả các loại hình báo chí (hiện tại có 6 cơ quan báo chí); bình quân báo in phát hành qua bưu điện 6 - 7 bản/người/năm; tổng lượt truy cập trang báo Nghệ An điện tử từ 5.000.000 - 6.000.000 lượt/năm; Tiếp sóng truyền hình VTV là 76h/ngày, VTC là 24h/ngày; Sản xuất chương trình NTV1 là 22h/ngày, NTV2 là 6h/ngày; Tiếp phát sóng phát thanh VOV là 24h/ngày, sản xuất chương trình NOV là 10h/ngày; Phủ sóng phát thanh và truyền hình tới 100% diện tích của tỉnh bằng công nghệ truyền dẫn mặt đất, vệ tinh và các trạm phát lại; Kê khai lộ trình số hóa mạng truyền dẫn và phát sóng khu vực đồng bằng và đô thị; Cơ bản hoàn thành mạng truyền hình cáp tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và các thị trấn, các khu vực đồng bằng khác. Theo Dự thảo Kế hoạch triển khai giai đoạn 2010 - 2015 sẽ có 28 đề án, dự án với tổng vốn đầu tư là 99.520 triệu đồng; trong đó nguồn Ngân sách Nhà nước là 71.520 triệu đồng, nguồn vốn doanh nghiệp là 28.000 triệu đồng.

Các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch, tập trung vào các nội dung: bố trí hợp lý thời gian thực hiện các Dự án, đề án; bổ sung thêm nguồn kinh phí thực hiện; bổ sung một số đề án, dự án cần thiết; xác định được lộ trình nguồn lực cho sự đầu tư thực hiện quy hoạch; cần có giải pháp cụ thể để tạo sự khả thi cho các đơn vị thực hiện Quy hoạch... Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ báo chí và quản lý báo chí còn yếu và thiếu, chưa được đào tạo bài bản, vì vậy cần đầu tư hơn nữa về đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ báo chí và quản lý báo chí...

Đồng chí Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở TT&TT đánh giá cao ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, các sở, ngành liên quan đã có sự trăn trở, băn khoăn đến tính khả thi việc thực hiện Quy hoạch, lộ trình thực hiện các đề án, dự án; nguồn vốn triển khai thực hiện... Điều đó đã thể hiện sự tâm huyết của các cơ quan, đơn vị cho sự phát triển của báo chí. Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Sở Thông tin và truyền thông chỉnh sửa Dự thảo Kế hoạch, sẽ xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị trước khi trình UBND tỉnh.

Lan Oanh

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)