Lào Cai: Hoàn thành điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe – nhìn năm 2010

(Mic.gov.vn) - Đến ngày 24/8, Lào Cai đã hoàn thành điều tra và gửi kết quả điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, intetnet và nghe- nhìn của tỉnh năm 2010 về Bộ Thông tin và Truyền thông sau hơn một tháng thực hiện công tác rà soát, nhập số liệu và phúc tra số liệu điều tra.

Kết quả tổng hợp sơ bộ về hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông, nghe - nhìn cho thấy, thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn, Bát Xát là ba địa phương có số xã sử dụng máy tính và số máy tính nối mạng nhiều nhất (trung bình mỗi huyện có trên 600 máy tính và gần 60 máy tính có nối mạng internet). Thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng là hai địa phương có tỷ lệ người biết sử dụng intetnet cao nhất tỉnh (trung bình gần 25%). Toàn tỉnh, hiện có gần 90% số hộ có điện thắp sáng, trên 70% số hộ có ti vi.

Với 27 phiếu 03 (phiếu điều tra ở cấp xã), 22 phiếu 04 (phiếu điều tra ở thôn, bản) được tiến hành phúc tra cho thấy tỷ lệ sai số dưới 16%, tập trung ở một số chỉ tiêu: hộ có điện thoại cố định, di động; dùng điện thoại cố định có dây hoặc không dây; hộ có ti vi dùng ăng ten chảo hoặc dàn, nguyên nhân sai số chủ yếu là do người cung cấp thông tin nhầm lẫn khi phân định các thiết bị gia đình sử dụng. Qua so sánh số liệu một số tiêu chí về Số hộ gia đình, số nhân khẩu; Số hộ nghèo, hộ chính sách; Số hộ có điện thắp sáng; Số hộ sử dụng internet,…cơ bản phù hợp và thống nhất với số liệu điều tra của của một số ngành trên địa bàn tỉnh trong năm 2009.

Tại Lào Cai, cuộc điều tra được triển khai từ 1/6 đến 24/6 ở 29 cơ quan chuyên môn của tỉnh, 23 cơ quan chuyên môn của 9 huyện, thành phố, 164/164 xã, phường. Đối với việc điều tra tại địa bàn, các cán bộ điều tra đã thực hiện ở 2.179 thôn bản, 138.011 hộ gia đình với 606.522 nhân khẩu. Để đảm bảo tính chính xác của số liệu điều tra, trước khi nhập thông tin các phiếu điều tra, Ban chỉ đạo điều tra đã rà soát, nghiên cứu và xác minh lại thông tin ở một số tiêu chí cho chính xác và hợp lý như: Số người có điện thoại cố định (không dây và có dây), số hộ có điện thắp sáng, số hộ có ti vi (dùng ăng ten chảo hoặc dàn),…đồng thời rà soát lần cuối nội dung và kết quả ghi phiếu, sau đó mới nhập thông tin và nghiệm thu chính thức các phiếu điều tra.

Kết quả điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe –nhìn sẽ là các số liệu quan trọng phản ánh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống văn hoá của nhân dân trên địa bàn. Các số liệu của cuộc điều tra sẽ là cơ sở để Lào Cai xây dựng định hướng phát triển thông tin truyền thông giai đoạn 2011- 2015 và đến năm 2020, xây dựng các chương trình, đề án, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đảm bảo phát triển văn hoá, dân trí, các vấn đề xã hội cho người dân, nhất là ở các vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)