Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La triển khai công tác năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng 25/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm công tác năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thành Phiên, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ sở in và lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố.

Sáng 25/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm công tác năm 2010. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thành Phiên, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ sở in và lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố.

Năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Sơn La; Hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành có nhiều tiến bộ. Đến hết năm 2009, trên địa bàn tỉnh có 268 điểm cung cấp khai thác dịch vụ, (trong đó có: 35 bưu cục, 153  điểm BĐVH xã, 60 ky ốt, đại lý) bán kính phục vụ bình quân đạt 4,096 km/ điểm phục vụ. Số dân được phục vụ là 3.882 người/ điểm phục vụ. 11/11 huyện, thành phố, 106/206 xã, phường, thị trấn có báo Sơn La đến trong ngày; Có 95% số hộ được nghe đài tiếng nói Việt Nam, 88% số hộ được xem truyền hình Việt Nam. Năm 2009, phát triển 264 trạm thông tin di động nâng tổng số trạm hiện có 492 trạm, vượt 230% kế hoạch năm, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2008. Phát triển 391.899 thuê bao điện thoại, vượt 45% kế hoạch năm, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2008; nâng tổng số thuê bao hiện có trên toàn mạng là 906.209 thuê bao, đạt mật độ 83,87 máy/100 dân. Internet tốc độ cao phát triển 4.647 thuê bao, nâng tổng hiện có trên toàn mạng 18.559 thuê bao, bằng 43% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 93% so với kế hoạch năm; Internet truy cập gián tiếp (Dialup) hiện có là 27.272 thuê bao; nâng tổng số toàn mạng hiện có 45.831 thuê bao mật độ 4,24 máy/100 dân. Tổng Doanh thu về về Bưu chính Viễn thông năm 2009 đạt 389,149 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch năm, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2008.

Triển khai nhiệm vụ năm 2010, Hội nghị thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và truyền thông; Đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan Báo chí, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, hợp lý, bền vững về dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; đa dạng hóa các loại dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ giảm chi phí, đảm bảo giá thành hợp lý. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông biểu dương kết quả của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La năm 2009 đã đạt được. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2010 nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao cho góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2010.
 

Tiến Chính

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)