Hoạt động của Sở TT&TT Tiền Giang tháng 8/2009

(Mic.gov.vn) - 1. Triển khai Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010 2. Hội nghị Tập huấn kiểm tra việc cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước 3. Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin chuyên đề “Lợi ích ứng dụng giải pháp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp VEEFLY AD 2009” 4. Hội nghị Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

1. Triển khai Kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010
Cuộc họp diễn ra sáng ngày 07/8/2009, tham dự có 03 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh là Viễn thông Tiền Giang, Chi nhánh kinh doanh Viettel Tiền Giang và EVN - Telecom Tiền Giang.
Nội dung triển khai là Quyết định số 903/QĐ-BTTT ngày 30/6/2009 Quyết định phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010 và Công văn số 2206/BTTTT-KHTC ngày 20/7/2009 về việc tăng cường quản lý thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Theo kế hoạch, số lượng phát triển mới thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình là 1.500 thuê bao và điểm truy nhập internet công cộng là 3 điểm được giao cho EVN -Telecom nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục phát triển; phát triển mới thuê bao Internet cá nhân, hộ gia đình là 172 thuê bao được giao cho cả 3 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã có sự thống nhất và cố gắng cùng nhau hoàn thành kế hoạch đã được giao.
2. Hội nghị Tập huấn kiểm tra việc cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước 
Hội nghị được tổ chức tại Sở TT&TT vào sáng  11/8/2009 với sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 
Nội dung chính trong buổi tập huấn là chuẩn bị cho đợt thanh tra diện rộng hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước trong tháng 8/2009 theo chỉ đạo của Bộ. Để các huyện có thể tự tổ chức một đoàn kiểm tra đạt hiệu quả, Thanh tra Sở đã cung cấp tất cả văn bản liên quan đến thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông và nêu ra các tình huống cụ thể để xử lý. Các Phòng Văn hóa và Thông tin đã phát biểu nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh trình tự, nội dung biểu mẫu thanh tra để đảm bảo thống nhất từ tỉnh đến huyện.
Đây là buổi tập huấn về thanh tra đầu tiên được tổ chức cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện. Sau buổi tập huấn, các Phòng sẽ cùng đi kiểm tra thực tế một vài điểm với đoàn thanh tra của Sở. Sau đó, các Phòng sẽ tự tiến hành thanh tra các đại lý, điểm giao dịch tại địa bàn mình.
3. Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin chuyên đề “Lợi ích ứng dụng giải pháp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp VEEFLY AD 2009”
Nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng hiệu quả phần mềm kế toán trong quá trình quản lý; tác nghiệp cho Thủ trưởng các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và bộ phận kế toán. Ngày 12/8/2009, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Tiền Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Sao Thăng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin chuyên đề “Lợi ích ứng dụng giải pháp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp VEEFLY AD 2009” cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành và Kế toán các cơ quan hành chính nhà nước.
Ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thăng đã giới thiệu tổng quan hệ thống quản lý kế toán hành chính sự nghiệp Veefly AD 2009. Theo Ông Hoàng, phần mềm kế toán này được xây dựng trên công nghệ Microsoft. Net; quản lý cơ sở dữ liệu bắng SQL server; đáp ứng theo chế độ kế toán hiện hành và mẫu biểu của Kho Bạc; tìm kiếm và kiểm soát chứng từ nhanh chóng đồng thời khắc phục được một số hạn chế của các phần mềm kế toán hiện đang sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước là phải sử dụng thêm chương trình Excel trong việc in các bảng biểu.
Công ty Cổ phần Sao Thăng đã tặng cho Sở Thông tin và Truyền thông phần mềm kế toán VEEFLY AD 2009, trị giá 32.950.000 đồng để Sở sử dụng và thử nghiệm cho các sở, ngành khác.
4. Hội nghị Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
Hội nghị diễn ra sáng ngày 18/8/2009 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự có mặt của lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành; lãnh đạo UBND và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thị, thành; đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. Đồng thời triển khai các văn bản sau: Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo; Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang về tăng cường quản lý và hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý với  những ý kiến thiết thực đảm bảo cho việc thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả. Về phía các doanh nghiệp, nội dung quan tâm nhất là việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng và đều có đề xuất với UBND tỉnh nên nghiên cứu tổ chức một công ty cổ phần làm ngầm hóa cống bể để các doanh nghiệp thuê lại, như vậy vừa tiết kiệm được chi phí vừa đảm bảo mỹ quan đô thị. Về phía các sở, ngành quan tâm đến việc ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong điều kiện đang thiếu cán bộ trong lĩnh vực này và có đề xuất UBND tỉnh cần phải đào tạo cán bộ chủ chốt về công nghệ thông tin. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tỉnh nhận định vai trò của ngành của bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Sau khi quy hoạch  đã được triển khai, Sở TT&TT tiếp thu ý kiến của các đại biểu và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh. Giao cho Sở phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án thành lập công ty cổ phần sao cho đảm bảo có lợi cho việc quản lý nhà nước và cho cả doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, Sở phải có kế hoạch thực hiện tập trung vào trọng điểm để thực hiện đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Phòng đề nghị các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công nghệ thông tin nhằm động viên về mặt tinh thần.
Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Sở sẽ tập trung xác định mức độ ưu tiên để triển khai có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp để thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả./.
 

Kim Thanh - Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)