Vĩnh Long: Tổ chức họp giao ban báo chí tháng 6/2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2009 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7/2009. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quang Phú, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban, Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phân xã Vĩnh Long, Phòng PA 25 Công an Tỉnh Vĩnh Long, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.


Ngày 30/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2009 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7/2009. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quang Phú, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban, Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phân xã Vĩnh Long, Phòng PA 25 Công an Tỉnh Vĩnh Long, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

Trong tháng qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm kịp thời, thông tin những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ngoài ra các cơ quan báo chí có nhiều tin bài thông tin tuyên truyền về đề tài xã hội như cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến trong lực lượng dân quân tự vệ thời kỳ đổi mới và cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2009; phản ánh tình hình sản xuất thu hoạch lúa hè Thu, chăn nuôi thuỷ sản, gia cầm của bà con nông dân; Đánh giá chung hoạt động của báo chí tỉnh Vĩnh Long trong tháng 6 đã có nhiều tích cực hoàn thành đúng định hướng, góp phần thông tin tuyên truyền và cổ vũ phong trào hành động của nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trước nhiều chủ trương lớn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Định hướng trong tháng 7 /2009, các cơ quan báo chí trong tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh sau đây: Tiếp tục tuyên về hoạt động triển khai, quán triệt nghị quyết TW 9 khóa X; diễn biến kỳ họp HĐND tỉnh; hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân 20/7; Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo chủ đề mới “Hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Nâng cao ý thức cho mọi người về phòng chống dịch cúm A/H1N1 ở người và dịch bệnh trên gia súc gia cầm; tuyên truyền về biển đảo, phân giới cấm cấm mốc biên giới quốc gia….

Hoàng Thành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)