Quảng Nam giao ban báo chí tháng 5/2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 5/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp giao ban báo chí định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tháng 5 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2009.


Ngày 5/6/2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp giao ban báo chí định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh tháng 5 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2009.

Trong tháng 5/2009, các báo, đài, tạp chí, bản tin của tỉnh đã bám sát nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng, bám sát các sự kiện, những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày để thông tin kịp thời và toàn diện mọi diễn biến trong tỉnh, trong nước, quốc tế, đáp ứng nhu cầu được thông tin của người dân. Trong tháng, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt các nội dung như: tuyên truyền về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong các tháng đầu năm 2009; các ngày lễ của đất trong tháng 5/2009; tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về học tập và triển khai các Nghị quyết của Đảng; vấn đề an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm… Với tinh thần trách nhiệm, các thông tin trên báo chí mang tính tuyên truyền, định hướng, góp phần củng cố niềm tin cho nhân dân.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2009, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan: báo, đài, tạp chí, bản tin và các ấn phẩm xuất bản khác trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XII. Tuyên truyền, khẳng định thành tựu về nhân quyền, tôn giáo; nêu bật quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề này; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 6/2009; thông tin về Hội nghị ASEM, kỳ thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam…. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh; triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, các Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam; các giải pháp của chính phủ nhằm kích cầu kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; tình hình an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão, thiên tai; phòng chống dịch bệnh trên người, gia cầm, gia súc. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 hiện đã xuất hiện tại Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng…

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)