Trà Vinh: Lễ ký kết phối hợp thực hiện chương trình thông tin và truyền thông phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 08/2007/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn; Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ nông thôn. Ngày 17/12/2008, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh (2008-2013).


Thực hiện Chỉ thị số 08/2007/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn; Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ nông thôn. Ngày 17/12/2008, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh (2008-2013).

Đến dự buổi lễ có ông Trần Trung Truyền, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Thái Văn Thìn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Sở thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã; đại diện Đài phát thanh Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Trà Vinh.

Nội dung chương trình của buổi lễ ký kết tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ về vị trí vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gia nhập kinh tế toàn cầu của đất nước cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương thông qua nhiều hình thức như tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo định kỳ hàng năm, chuyên mục trên báo, đài, Website, …; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân. Cụ thể đến năm 2013, phổ cập tin học cho trên 50% cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân cấp cơ sở; tập huấn thành thạo cho trên 5% cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân tình nguyện là “hạt nhân tin học ở thôn, xóm” về truy cập mạng và tìm kiếm thông tin trên Internet; tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn an ninh hạ tầng thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp ứng dụng một cách có hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, quảng bá sản phẩm của nông dân trên Internet … tiến tới thương mại điện tử.

Đồng thời cũng thông qua chương trình phối hợp này, tùy theo đặc điểm của từng nơi Phòng Văn hóa Thông tin và Hội Nông dân ở các huyện, thị xã phối hợp xây dựng kế hoạch đưa chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào cuộc sống một cách có hiệu quả. Buổi lễ ký kết phối hợp hoạt động đưa công nghệ thông tin và truyền thông vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một trang mới cho nông dân Trà Vinh trong quá trình tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống./.

Ngọc Thúy – Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)