Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ: Tập huấn bàn giao phần mềm bản quyền của Microsoft

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện văn bản số 2176/BTTTT-CNTT ngày 8/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở và tiếp nhận bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft tại địa phương, ngày 16/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cài đặt và bàn giao phần mềm bản quyền của Microsoft cho các đơn vị cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện văn bản số 2176/BTTTT-CNTT ngày 8/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở và tiếp nhận bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft tại địa phương, ngày 16/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai cài đặt và bàn giao phần mềm bản quyền của Microsoft cho các đơn vị cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị tập huấn có 48 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị. Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc khai mạc hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để tự cài đặt được các phần mềm văn phòng của Microsoft có bản quyền do Chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận mua lại của Microsoft. Góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt các cam kết về bản quyền và Luật sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã ký kết khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cũng đã bàn giao các phần mềm văn phòng có bản quyền Microsoft 2003 và 2007 bao gồm: đĩa cài đặt, đĩa DVD tài liệu đào tạo, bộ sách hướng dẫn sử dụng Microsoft office 2007/word/excel 2007, bộ mã khóa cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)