Long An triển khai tập huấn bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ triển khai bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft cho Chính phủ Việt Nam. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Long An, Ngày 26/9/2008 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai bản quyền phần mềm văn phòng Microsoft Office


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ triển khai bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft cho Chính phủ Việt Nam. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Long An, Ngày 26/9/2008 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai bản quyền phần mềm văn phòng Microsoft Office

Đến tham dự 02 lớp tập huấn có ông Nguyễn Hòa Nhã - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các cán bộ phụ trách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và cán bộ chuyên trách về CNTT đại diện của 59 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tham dự lớp đào tạo và tiếp nhận tất cả các tài liệu liên quan.

Nội dung chương trình tập huấn gồm có 3 phần:

- Giới thiệu về bản quyền phần mềm văn phòng của Microsoft;

- Hướng dẫn học trực tuyến trên website của Microsoft;

- Bàn giao sản phẩm bản quyền phần mềm của Microsoft cho các cơ quan nhà nước (bộ đĩa cài đặt, mã khoá cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng).

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hòa Nhã – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu triển khai lớp học và có lời nhắc nhở các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện triển khai tại đơn vị, địa phương mình sau buổi tập huấn này.

Lớp tập huấn đã góp phần vào việc thực thi nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ đối với việc sử dụng phần mềm máy tính trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Em

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)