Chấp hành pháp luật về Internet và Tần số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực

(Mic.gov.vn) - 

Đắk Lắk là một địa bàn rộng, có nhiều diễn biến phức tạp cả về xã hội lẫn chính trị. Một số đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẽo của các chủ đại lý Internet công cộng để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Một số cá nhân cũng như đã tự ý mua những thiết bị điện thoại không dây không rõ nguồn gốc về sử dụng gây can nhiễu đến các đơn vị khác có sử dụng tần số trên địa bàn.


Đắk Lắk là một địa bàn rộng, có nhiều diễn biến phức tạp cả về xã hội lẫn chính trị. Một số đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẽo của các chủ đại lý Internet công cộng để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Một số cá nhân cũng như đã tự ý mua những thiết bị điện thoại không dây không rõ nguồn gốc về sử dụng gây can nhiễu đến các đơn vị khác có sử dụng tần số trên địa bàn.

Nhận thức rõ vấn đề này, từ đầu năm đến nay Thanh tra Sở BCVT Đăklak đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động Internet công cộng, việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng tần số trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua đó, Phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực VII kiểm tra việc đăng ký và sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện của các cá nhân đơn vị liên quan. Phần lớn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân vi phạm trong lĩnh vực này. Qua kiểm tra, có 06 cá nhân sử dụng thiết bị điện thoại cố định không dây không rõ nguồn gốc gây can nhiễu tới các đơn vị khác. Đoàn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu không tiếp tục sử dụng thiết bị này. Sở BCVT đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và Công an tỉnh kiểm tra 80 đại lý Internet công cộng, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 9 đại lý với tổng số tiền 11.500.000 đồng.

Việc thường xuyên thanh tra, kiểm tra về hoạt động Internet của Thanh tra Sở đã phát huy tác dụng, hầu hết các đại lý đã chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về Internet. Công tác quản lý tại các đại lý có phần chặt chẽ hơn, mang tính tự giác hơn là đối phó như trước đây và dần đi vào nền nếp góp phần ổn định trật tự xã hội.

Hoàng Quý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)