Thanh Hoá hoàn thành việc cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá trước mùa mưa bão năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ; Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, trong thời gian qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thuỷ Sản tiến hành điều tra, khảo sát tình hình trang bị thiết bị thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá của ngư dân 6 huyện, thị xã ven biển trên đại bàn tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy: Toàn tỉnh hiện có 5.066 phương tiện nghề cá, trong đó có 1.038 tàu, thuyền đánh bắt xa bờ. Đến tháng 5/2007, đã có 100%


Thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ; Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT ngày 16/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, trong thời gian qua, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thuỷ Sản tiến hành điều tra, khảo sát tình hình trang bị thiết bị thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá của ngư dân 6 huyện, thị xã ven biển trên đại bàn tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy: Toàn tỉnh hiện có 5.066 phương tiện nghề cá, trong đó có 1.038 tàu, thuyền đánh bắt xa bờ. Đến tháng 5/2007, đã có 100% các tàu, thuyền đánh bắt xa bờ và 773/4028 (bằng 19 %) các phương tiện khác được trang bị thiết bị vô tuyến điện.

Nhận thức về tầm quan trọng của thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ thông tin liên lạc trang bị trên các phương tiện nghề cá đặc biệt trong mùa mưa bão, phục vụ công tác thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tháng 6 năm 2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã ven biển tuyên truyền các quy định của nhà nước về việc trang bị, đăng ký cấp phép sử dụng tần số. Sau khi tổ chức tuyên truyền đến đông đảo bà con ngư dân và các chủ phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực VI (Cục Tần số Vô tuyến điện) và UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức cấp Giấy phép tần số cho các chủ phương tiện nghề cá trong tỉnh. Kết quả như sau:

+ Có 1.640 máy bộ đàm là loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện trên phương tiện nghề cá, không phải đăng ký cấp phép sử dụng tần số theo Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

+ Có 171 máy phát sóng vô tuyến điện loại ICOM IC (ICOM IC 77, ICOM IC 710, ICOM IC 718…) là loại thiết bị cần phải có giấy phép sử dụng tần số. Số thiết bị này tập trung chủ yếu trên các phương tiện đánh bắt xa bờ. Đến 30/6/2007, toàn bộ số thiết bị này đã được Sở Bưu chính, Viễn thông và Cục tần số Vô tuyến điện hoàn thành thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Như vậy, đến tháng hết tháng 6 năm 2007, 100% máy thông tin liên lạc trên các phương tiện nghề cá thuộc diện phải cấp phép đã được Cục Tần số VTĐ cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ trước mùa mưa bão năm 2007.

Thủy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)