Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình triển khai phương án phòng chống lụt bão với các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thái Bình là một tỉnh ven biển, có chiều dài bờ biển 53 km và đặc biệt có 5 cửa sông lớn vì vậy với thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay thì phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được UBND tỉnh và Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình quan tâm một cách đặc biệt.


Thái Bình là một tỉnh ven biển, có chiều dài bờ biển 53 km và đặc biệt có 5 cửa sông lớn vì vậy với thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay thì phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được UBND tỉnh và Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình quan tâm một cách đặc biệt.

Vừa qua, Sở Bưu chính Viễn thông Thái Bình đã tổ chức họp với lãnh đạo các doanh nghiệp Viễn thông có cở sở hạ tầng mạng trên địa bàn tỉnh để đánh giá công tác phòng chống lụt bão năm 2006 và triển khai công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2007. Thay mặt BCH phòng chống lụt bão tỉnh và lãnh đạo Sở Bưu chính Viễn thông, đồng chí Hoàng Minh Chính, trưởng ban phòng chống lụt bão Sở, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông đã biểu dương thành tích và các kết quả trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của các doanh nghiệp Viễn thông trong thời gian qua và lưu ý các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh một số nhiệm vụ sau:

- Cần phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhau khi có lụt bão xảy ra và khắc phục nhanh sự cố mất liên lạc sau lụt bão.

- Kiểm tra, củng cố mạng lưới nhất là mạng ngoại vi để có phương án gia cố, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi có lũ bão.

- Sở Bưu chính Viễn thông sẽ phối hợp kiểm tra và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn của thiết bị phòng tránh sét, điện trở của các dây tiếp đất ở các tổng đài và các trạm BTS để giảm thiểu tới mức thấp nhất ảnh hưởng của sét tới các thiết bị Viễn thông.

- Sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác hệ thống vô tuyến sóng ngắn trong những trường hợp khẩn cấp cần sự ưu tiên đặc biệt.

- Tổ chức thường trực nghiêm túc để tổ chức phát kịp thời công văn hoả tốc và xử lý nhanh các sự cố Viễn thông khi có lụt bão xảy ra và sự cố mất điện lưới dài ngày.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Sở Bưu chính Viễn thông tăng cường kiểm tra nhưng cũng tạo mọi điều kiện như: phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng chống lụt bão và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn khắc phục nhanh hậu quả sau bão; trình UBND tỉnh phương án điều động thiết bị vật tư ứng cứu thông tin khi cần thiết; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão... để giảm nhẹ thiên tai và đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn trong mọi tình huống.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)